AKUSTIKA GROUP, družba za gospodarsko razvojno in organizacijsko upravljanje podjetij, d.o.o.

Vojkova cesta 58, 1000 Ljubljana, Slovenija